Kort om Parkhøj

Historien bag

Ejendommen “Parkhøj” blev bygget i 1930. I de første mange år var ejendommen ejet privat af Elektrolux koncernen. Da Elektrolux ønskede at sælge ejendommen i 1965 valgte et stort antal af de daværende beboere at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening.

Ejendommen

Parkhøj ligger ved siden af Bellahøj i Brønshøj. Ejendommen er hesteskoformet og består af 9 opgange fra stuen til og med fjerde sal. Loftet er udnyttet til private loftsrum og tørrelofter. I kælderen er en del kælderrum som udlejes foruden varmecentral, viceværtskælder, cykelkældre mm. I stuelejlighederne ved hjørnerne var der oprindeligt butikker, men de er for længst nedlagte og inddraget til beboelse.

Oprindeligt var der et stort antal to-værelses lejligheder, men mange er nu sammenlagte til 4-værelses lejligheder. Der er fortsat mange lejlighederne med 2 værelser eller ca. 60m2, nogle få 2½ værelses på 70m2 , få 3 og 3½ værelses på 90-100 met betragteligt antal sammenlagte lejligheder med 4 værelser svarende til 120 mog ganske enkelte større lejligheder på 4½ og 5½ værelser (130-160m2)

El-forsyningen (nye stigstrenge og el-tavler) blev moderniseret i 1992, i 1995 fik ejendommen indlagt fjernvarme, facade til såvel gård som gade fuget op midt i halvfemserne, tag og vinduer skiftet i 2000, for- og bagtrapper istandsat i 2005, gårdmiljø og kloaker fuldstændigt fornyet i 2008 og i 2011 istandsættes flere vej- og parkeringsarealer. Ved alle fornyelser er der holdt et højt kvalitetsniveau. 

Der er port-telefon til alle lejligheder, kabel-TV forsyning fra YouSee med alverdens digitale muligheder og billigt Internet via egen netforening, hvis man ikke vil betale for en ADSL linje e.lign.

Området

Parkhøj ligger ved siden af Degnemosen og Bellahøj Vandrerhjem på kanten mellem villakvarteret syd for Brønshøj Torv og etageboliger langs Bellahøjvej med buslinje 2A, 10 og 13 næsten til døren. Vi er en af de højeste bygninger i området og bor lige ved siden af det nu nedlagte vandtårn hvor der i skrivende stund er ved at blive opført nye boliger. Fra de øverste lejligheder har vi derfor en fantastisk udsigt.

Økonomien

A/B Parkhøj er en andelsboligforening med en sund økonomi og en høj vedligeholdelsesstandard. I ejendommen er der kreditforeningslån for i alt 11,1 mio. kroner, svarende til en belåning på kun 13 % af seneste offentlige vurdering. Vores lån, der er omlagt i 2010, er med afvikling og fast rente til udløb. Der er fin balance i driften, med fokus på at fastholde den høje vedligeholdelses standard. Aktuelt betales en boligafgift svarende til DKK 2.180 pr. måned for en 2 værelses lejlighed på 60 kvm. Hertil kommer aconto varme på typisk 600 kr./md. og en TV pakke på et sted mellem 100 og 400 kroner månedligt efter smag og behag. Boligafgiften er proportional med antallet af kvadratmeter.

Salgsprisen for en andel består af den rå andel med tillæg af forbedringer. Mængden af forbedringer varierer en del mellem lejlighederne, men i runde tal koster en to-værelses lejlighed på 60 m2 omkring 750-850.000 kroner, og de større lejligheder forholdsmæssigt mere svarende til det større antal kvadratmeter. Eksempelvis en 4-værelses lejlighed til en andelspris et sted mellem 1,6 og 1,7 millioner kroner. 

Beboerne

Beboerne i AB Parkhøj er ligefra unge førstegangs-købere over børnefamilier til pensionister. Det er meget karakteristisk for Parkhøj at vi har flere slægter med 3 generationer i samme ejendom. Da Parkhøj gennem de sidste 15 år har givet beboere førsteret til at købe nabolejligheden under nærmere fastsatte vilkår har mange børnefamilier fundet plads til at blive boende, når barn nummer 1-2-3-4 meldte deres ankomst. Vi har også en lidt særlig andelshaver, nemlig Menighedsbørnehaven Parkhøj, som bor i ejendommen men ikke bruger ejendommens gård som legeplads.