Generalforsamlinger

Foreningens generalforsamling skal i henhold til vedtægterne holdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Normalt afholdes generalforsamlingen på Bellahøj Vandrerhjem lige rundt om hjørnet. Indkaldelsen sker skriftligt minimum 14 dage i forvejen. Det er muligt at stille forslag som behandles på generalforsamling. Indkomne forslag vil blive ophængt på opslagstavlerne i opgangene og rundsendt per email. Der bliver altid skrevet referat af møderne som uploades her til hjemmesiden.