Opgravning af Ringholmvej

Vi har fået en kedelig besked fra Københavns Kommune om, at firmaet Wicotec på vegne af HOFOR har fået lov til at grave Ringholmvej op for at lægge fjernvarmerør ned, så det nye byggeri kan få indlagt varme. Dvs. selv om det er til ære for byggeriet, er det formelt nogle andre, der graver.

Alle kan søge kommunen om lov til at grave i veje med offentlig adgang, også selv om det er en privat fællesvej som Ringholmvej. Og hvis man ellers har et fornuftigt formål med graveriet, så får man det også. Og selv om vi hellere havde været foruden mere kaos på vejene, så havde vi vel ikke tænkt os, at vores kommende naboer ikke skulle have indlagt varme.

Så derfor går det hverken værre eller bedre end at Ringholmvej på et ca. 30 meter langt stykke ca. fra Ringholmvej 3 og hen mod Torpstien bliver gravet op i nogle uger. Og i den forbindelse bliver der et større antal parkeringspladser, som ikke kan bruges. Lige hvad vi manglede….

Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at forhandle os frem til en løsning, hvor generne reduceres mest muligt (kortest periode, færrest P-pladser, mindst trafik-kaos, pæn reetablering af vej og stadig afhentning af skrald mm.). Noget er vi kommet igennem med, men gravet bliver der stadig. Vi kan kun håbe på, at det går stærkt og allerhelst mens mange stadig er væk på ferie. Rygterne vil vide, at de starter i uge 30, og hvis alt går vel er færdig ca. 3 uger senere.

Øv og ellers fortsat god sommer.

Anders Fosgerau / Formand for AB Parkhøj

Brug af Højen

Gården (og Højen med borde, grill osv) er vores alle sammens og er til fri afbenyttelse for alle andelshavere. Det er også muligt at bruge gården og højen til sammenkomster med familie og venner. 

Den kvikke læser bemærkede måske brugen af ordet sammenkomst i stedet for fest. Vi ønsker ikke at gården hver weekend i sæsonen bliver forvandlet til et stort udendørs festlokale med musik og diskolys, men selvfølgelig skal man kunne hygge sig med hvad dertil hører. 

Hvis man ønsker at afholde et arrangement i gården er proceduren lige som sidste år at tage kontakt til bestyrelsen (bestyrelsen@parkhoj.dk). Hvis der er plads, bliver det herefter skrevet i kalenderen, som du kan se på hjemmesiden, www.parkhoj.dk 

Generelt har vi et princip om at Parkhøjs øvrige beboere stadig skal kunne bruge gården selv om der er en “sammenkomst”. Der er ekstra borde i kælderen som kan hentes frem og ellers må man give plads til hinanden ved køkken og grill.